Unity is strength

Unity is strength

Xem chi tiết
Unity is strength

Unity is strength

Xem chi tiết

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Nội dungĐịa điểmSố lượngNam/NữNgày phỏng vấn
Buộc thépOsaka15Nam15/04/2019
Cơm hộpHiroshima5Nữ19/04/2019
Nội dungĐịa điểmSố lượngNam/NữNgày phỏng vấn
Buộc thépOsaka15Nam15/04/2019
Cơm hộpHiroshima5Nữ19/04/2019
Xuất khẩu lao động