Mạch pcb

Sản phẩm

Bảng mạch in hay bo mạch in (tiếng Anh: printed circuit board - PCB), đôi khi gọi tắt là mạch in, là bảng mạch điện dùng phương pháp in để tạo hình các đường mạch dẫn điện và điểm nối linh kiện trên tấm nền cách điện.
Xem chi tiết
15 pcs 1-2 layer L≤115mm W≤115mm

15 pcs 1-2 layer L≤115mm W≤115mm

21/04/2018 11:54 AM   81
Bảng mạch in hay bo mạch in (tiếng Anh: printed circuit board - PCB), đôi khi gọi tắt là mạch in, là bảng mạch điện dùng phương pháp in để tạo hình các đường mạch dẫn điện và điểm nối linh kiện trên tấm nền cách điện.
Xem chi tiết
15 pcs 1-2 layer L≤115mm W≤115mm

15 pcs 1-2 layer L≤115mm W≤115mm

21/04/2018 11:54 AM   65
Bảng mạch in hay bo mạch in (tiếng Anh: printed circuit board - PCB), đôi khi gọi tắt là mạch in, là bảng mạch điện dùng phương pháp in để tạo hình các đường mạch dẫn điện và điểm nối linh kiện trên tấm nền cách điện.
Xem chi tiết