High - precision laser smd stencils stainkess stell

High - precision laser smd stencils stainkess stell

370mm X 470 Framework

370mm X 470 Non-Framework

1-2WD production time

Xem chi tiết
High - precision laser smd stencils stainkess stell

High - precision laser smd stencils stainkess stell

370mm X 470 Framework

370mm X 470 Non-Framework

1-2WD production time

Xem chi tiết

Thông tin

Nguyên mẫu nguyên mẫu dịch vụ tùy chỉnh PCB với chi phí thấp.

Kích thước

x
mm

Số lớp

Số lượng

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • 40
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 200
 • 250
 • 300
 • 350
 • 400
 • 450
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 1500
 • 2000
 • 2500
 • 3000
 • 3500
 • 4000
 • 4500
 • 5000
 • 5500
 • 6000
 • 6500
 • 7000
 • 7500
 • 8000
 • 9000
 • 10000

Độ dày

Đặt hàng

Upload FCB file

Tạo đơn hàng

Thanh toán

Gia công

Vận chuyển

Xác nhận

Về chúng tôi

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Con người chính là tài sản vô giá của doanh nghiệp, tạo niềm tin và năng lực với đối tác.

Tầm nhìn & sứ mệnh

Tầm nhìn & sứ mệnh

Con người chính là tài sản vô giá của doanh nghiệp, tạo niềm tin và năng lực với đối tác.

Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Con người chính là tài sản vô giá của doanh nghiệp, tạo niềm tin và năng lực với đối tác.

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Con người chính là tài sản vô giá của doanh nghiệp, tạo niềm tin và năng lực với đối tác.


200

Dự án

450

Nhân sự

99

Đối tác

Dự án của chúng tôi

theme/frontend/images/noimage.png

Mạch điện tử

Thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu, sản xuất mạch in và hàn lắp SMT

theme/frontend/images/noimage.png

Công nghệ CNC

Thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu, sản xuất mạch in và hàn lắp SMT

theme/frontend/images/noimage.png

Robot sản xuất tự động

Thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu, sản xuất mạch in và hàn lắp SMT

theme/frontend/images/noimage.png

Công nghệ nano

Thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu, sản xuất mạch in và hàn lắp SMT

theme/frontend/images/noimage.png

Nghiên cứu công nghệ mới

Thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu, sản xuất mạch in và hàn lắp SMT

theme/frontend/images/noimage.png

Vi điều khiển

Thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu, sản xuất mạch in và hàn lắp SMT

theme/frontend/images/noimage.png

Lập trình cho máy CNC

Thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu, sản xuất mạch in và hàn lắp SMT

Quy trình gia công

{%IMGV2.processes.img.alt}

Hệ văn chống

Chinh phục những công trình thi công phức tạp, tiềm năng

{%IMGV2.processes.img.alt}

Hệ văn chống

Chinh phục những công trình thi công phức tạp, tiềm năng

{%IMGV2.processes.img.alt}

Hệ văn chống

Chinh phục những công trình thi công phức tạp, tiềm năng

{%IMGV2.processes.img.alt}

Hệ văn chống

Chinh phục những công trình thi công phức tạp, tiềm năng

{%IMGV2.processes2.img.alt}

Hệ văn chống

Chinh phục những công trình thi công phức tạp, tiềm năng

{%IMGV2.processes2.img.alt}

Hệ văn chống

Chinh phục những công trình thi công phức tạp, tiềm năng

{%IMGV2.processes2.img.alt}

Hệ văn chống

Chinh phục những công trình thi công phức tạp, tiềm năng

Đối tác của chúng tôi